تاراگل كامكارها

تاراگل كامكارها

آلبوم تارا گل کامکارها1387     

nuendo3.1  نرم افزار:

ESP1010  کارت صدا:

reverb a & delay & nuendo eq افکتها:

48000khz : Sampel rate

24bit : bit rate

AKG c1000s =کمانچه      عود وrode nt2a =   تار  audio technical at4033 & tsm103=سنتورمیکروفن های استفاده شده:

                         At4033 & rode nt2a=دف و تنبک

Yamaha mixer mx 12/6      DMP3 m audio     Esp1010 preamp   :preamp

 


نظرات

  • تا این لحظه نظری ثبت نشده است

نظر خود را ارسال کنید

ارسال نظر